Καλά τα εγκώμια για την Αμφίπολη ,αλλά να το πραγματικό ”ενδιαφέρον” της κυβέρνησης για τους Αρχαιολόγους.-.-

1 note
He is exactly the poem I wanted to write.
― Mary Oliver, excerpt from “White Heron Rises Over Blackwater” (via larmoyante)
3,280 notes

ένα υπέροχο σ/κ.(#not)

0 notes

2 notes

keep crying my girl..

keep crying.

4 notes